Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 193/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 193/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

05.08.2015 - č. 191/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou...

Předpis č. 191/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

05.08.2015 - č. 195/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice úze... - ve znění 191/2015 Sb.

Předpis č. 195/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

č. 192/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k...

Předpis č. 192/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

č. 191/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice...

Předpis č. 191/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

č. 190/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 190/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

04.08.2015 - č. 189/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hle...

Předpis č. 189/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

04.08.2015 - č. 414/2009 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků - ve znění 189/2015 Sb.

Předpis č. 414/2009 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků

č. 189/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

Předpis č. 189/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

č. 188/2015 Sb. - Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu

Předpis č. 188/2015 Sb. - Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu

č. 187/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zá...

Předpis č. 187/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

03.08.2015 - č. 187/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS ...

Předpis č. 187/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2015 - č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 22...

Předpis č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2015 - č. 101/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředníc...

Předpis č. 101/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

01.08.2015 - č. 128/1976 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí ... - ve znění 65/2015 Sb.

Předpis č. 128/1976 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby

01.08.2015 - č. 355/2013 Sb. - Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla ... - ve znění 101/2015 Sb.

Předpis č. 355/2013 Sb. - Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

01.08.2015 - č. 171/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejň...

Předpis č. 171/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

01.08.2015 - č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě u...

Předpis č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

01.08.2015 - č. 133/2012 Sb. - Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejný... - ve znění 171/2015 Sb.

Předpis č. 133/2012 Sb. - Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

01.08.2015 - č. 174/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011...

Předpis č. 174/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413