Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2015 - č. 203/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 203/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 143/2015 Sb. - Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepra...

Předpis č. 143/2015 Sb. - Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky

01.07.2015 - č. 144/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravi...

Předpis č. 144/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

01.07.2015 - č. 145/2015 Sb. - Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním pode...

Předpis č. 145/2015 Sb. - Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

01.07.2015 - č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifi...

Předpis č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

01.07.2015 - č. 147/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326...

Předpis č. 147/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

01.07.2015 - č. 150/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za příro...

Předpis č. 150/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

01.07.2015 - č. 151/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb....

Předpis č. 151/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 153/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodno...

Předpis č. 153/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou

01.07.2015 - č. 385/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku z... - ve znění 150/2015 Sb.

Předpis č. 385/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

01.07.2015 - č. 86/2011 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky - ve znění 151/2015 Sb.

Předpis č. 86/2011 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky

01.07.2015 - č. 285/1999 Sb. - Vyhláška o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotn... - ve znění 156/2015 Sb.

Předpis č. 285/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních

01.07.2015 - č. 155/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb...

Předpis č. 155/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

01.07.2015 - č. 156/2015 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojensk...

Předpis č. 156/2015 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)

01.07.2015 - č. 157/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 157/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 159/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 159/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016

01.07.2015 - č. 160/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné ...

Předpis č. 160/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

č. 161/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek

Předpis č. 161/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek

č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

Předpis č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

č. 163/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 163/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405