Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 262/2015 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví

Předpis č. 262/2015 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví

01.01.2016 - č. 395/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 395/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2016 - č. 263/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 263/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 396/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 396/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016

01.01.2016 - č. 266/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních popl...

Předpis č. 266/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 399/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registr...

Předpis č. 399/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

01.01.2016 - č. 269/2015 Sb. - Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípr...

Předpis č. 269/2015 Sb. - Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

01.01.2016 - č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů ...

Předpis č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

01.01.2016 - č. 270/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobn...

Předpis č. 270/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 404/2015 Sb. - Vyhláška o kompenzaci

Předpis č. 404/2015 Sb. - Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

01.01.2016 - č. 272/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhl...

Předpis č. 272/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016

01.01.2016 - č. 405/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie...

Předpis č. 405/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

01.01.2016 - č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

01.01.2016 - č. 406/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípust...

Předpis č. 406/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 275/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o adminis...

Předpis č. 275/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 283/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 283/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016

01.01.2016 - č. 286/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 286/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

01.01.2016 - č. 202/1990 Sb. - Zákon o loteriích a jiných podobných hrách - ve znění 380/2015 Sb.

Předpis č. 202/1990 Sb. - Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách

01.01.2016 - č. 292/2015 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

Předpis č. 292/2015 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422