Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 388/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů ob... - ve znění 388/2015 Sb.

Předpis č. 388/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

01.01.2016 - č. 564/2002 Sb. - Vyhláška o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního... - ve znění 388/2015 Sb.

Předpis č. 564/2002 Sb. - Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

01.01.2016 - č. 77/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákon... - ve znění 393/2015 Sb.

Předpis č. 77/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu

01.01.2016 - č. 366/2010 Sb. - Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné ener... - ve znění 405/2015 Sb.

Předpis č. 366/2010 Sb. - Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst

01.01.2016 - č. 440/2012 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů ... - ve znění 403/2015 Sb.

Předpis č. 440/2012 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

01.01.2016 - č. 364/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 364/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

01.01.2016 - č. 15/2015 Sb. - Zákon o hranicích vojenských újezdů

Předpis č. 15/2015 Sb. - Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

01.01.2016 - č. 23/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovi...

Předpis č. 23/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 22...

Předpis č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 104/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravu...

Předpis č. 104/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách po...

Předpis č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2016 - č. 375/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 375/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů

01.01.2016 - č. 158/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za ...

Předpis č. 158/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

01.01.2016 - č. 376/2015 Sb. - Zákon o ukončení důchodového spoření

Předpis č. 376/2015 Sb. - Zákon o ukončení důchodového spoření

01.01.2016 - č. 178/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro ...

Předpis č. 178/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb

01.01.2016 - č. 377/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 377/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

01.01.2016 - č. 182/2015 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ...

Předpis č. 182/2015 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.01.2016 - č. 380/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a j...

Předpis č. 380/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 194/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen...

Předpis č. 194/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

01.01.2016 - č. 382/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 382/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422