Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 349/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Předpis č. 349/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

01.01.2016 - č. 367/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů s...

Předpis č. 367/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

01.01.2016 - č. 368/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobn...

Předpis č. 368/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.

01.01.2016 - č. 419/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termíne... - ve znění 356/2015 Sb.

Předpis č. 419/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu

01.01.2016 - č. 52/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypo... - ve znění 367/2015 Sb.

Předpis č. 52/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

01.01.2016 - č. 370/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidl... - ve znění 349/2015 Sb.

Předpis č. 370/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

01.01.2016 - č. 442/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidl... - ve znění 349/2015 Sb.

Předpis č. 442/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb.

01.01.2016 - č. 98/2012 Sb. - Vyhláška o zdravotnické dokumentaci - ve znění 364/2015 Sb.

Předpis č. 98/2012 Sb. - Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

01.01.2016 - č. 297/2012 Sb. - Vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého - ve znění 364/2015 Sb.

Předpis č. 297/2012 Sb. - Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)

01.01.2016 - č. 436/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidl... - ve znění 349/2015 Sb.

Předpis č. 436/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 392/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spo... - ve znění 363/2015 Sb.

Předpis č. 392/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015

01.01.2016 - č. 350/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví...

Předpis č. 350/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 358/2013 Sb. - Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí - ve znění 354/2015 Sb.

Předpis č. 358/2013 Sb. - Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

01.01.2016 - č. 369/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se...

Předpis č. 369/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 370/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetníc...

Předpis č. 370/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 371/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 371/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 372/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventa...

Předpis č. 372/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

01.01.2016 - č. 373/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínk...

Předpis č. 373/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

01.01.2016 - č. 383/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřickéh...

Předpis č. 383/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 114/2002 Sb. - Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb - ve znění 353/2015 Sb.

Předpis č. 114/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422