Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 574/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1....

Předpis č. 574/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti

č. 573/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní sl...

Předpis č. 573/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

č. 572/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Předpis č. 572/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

č. 571/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným tec...

Předpis č. 571/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

č. 570/2020 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančním...

Předpis č. 570/2020 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

č. 569/2020 Sb. - Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVI...

Předpis č. 569/2020 Sb. - Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 568/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,...

Předpis č. 568/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

č. 567/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a sta...

Předpis č. 567/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

č. 566/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskyto...

Předpis č. 566/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

č. 565/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjiš...

Předpis č. 565/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

22.12.2020 - č. 578/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1370 o přijetí krizového o...

Předpis č. 578/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1370 o přijetí krizového opatření

21.12.2020 - č. 536/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1335 o přijetí krizového o...

Předpis č. 536/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1335 o přijetí krizového opatření

č. 578/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1370 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 578/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1370 o přijetí krizového opatření

19.12.2020 - č. 539/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 539/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

18.12.2020 - č. 533/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1332 o přijetí krizového o...

Předpis č. 533/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1332 o přijetí krizového opatření

18.12.2020 - č. 535/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1334 o přijetí krizového o...

Předpis č. 535/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1334 o přijetí krizového opatření

18.12.2020 - č. 564/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1341 o změně usnesení vlády ČR č. 1332 ...

Předpis č. 564/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1341 o změně krizových opatření

č. 538/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění něk...

Předpis č. 538/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 539/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v o...

Předpis č. 539/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

č. 540/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a někt...

Předpis č. 540/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405