Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

Předpis č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

01.01.2016 - č. 78/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely ... - ve znění 393/2015 Sb.

Předpis č. 78/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

01.01.2016 - č. 300/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 300/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 397/2012 Sb. - Zákon o pojistném na důchodové spoření - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 397/2012 Sb. - Zákon o pojistném na důchodové spoření

01.01.2016 - č. 301/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 301/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 423/2012 Sb. - Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy ... - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 423/2012 Sb. - Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu

01.01.2016 - č. 302/2015 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

Předpis č. 302/2015 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

01.01.2016 - č. 40/2013 Sb. - Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 40/2013 Sb. - Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu

01.01.2016 - č. 303/2015 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců v...

Předpis č. 303/2015 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016

01.01.2016 - č. 344/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislost... - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 344/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

č. 407/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České ...

Předpis č. 407/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)

č. 408/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

Předpis č. 408/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

31.12.2015 - č. 338/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se...

Předpis č. 338/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2015 - č. 268/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu...

Předpis č. 268/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.12.2015 - č. 304/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanove...

Předpis č. 304/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

31.12.2015 - č. 347/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu... - ve znění 268/2015 Sb.

Předpis č. 347/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č. 401/2015 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, nál...

Předpis č. 401/2015 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

č. 400/2015 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Předpis č. 400/2015 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

29.12.2015 - č. 409/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícím... - ve znění 339/2015 Sb.

Předpis č. 409/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

29.12.2015 - č. 339/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygieni...

Předpis č. 339/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413