Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 117/2001 Sb. - Zákon o veřejných sbírkách - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 117/2001 Sb. - Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

01.01.2016 - č. 15/1998 Sb. - Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu - ve znění 131/2015 Sb.

Předpis č. 15/1998 Sb. - Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

01.01.2016 - č. 182/2006 Sb. - Insolvenční zákon - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 182/2006 Sb. - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

01.01.2016 - č. 189/1999 Sb. - Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze - ve znění 131/2015 Sb.

Předpis č. 189/1999 Sb. - Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

01.01.2016 - č. 277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví

01.01.2016 - č. 222/1999 Sb. - Zákon o zajišťování obrany ČR - ve znění 15/2015 Sb.

Předpis č. 222/1999 Sb. - Zákon o zajišťování obrany České republiky

01.01.2016 - č. 408/2010 Sb. - Zákon o finančním zajištění - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 408/2010 Sb. - Zákon o finančním zajištění

01.01.2016 - č. 309/1999 Sb. - Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv - ve znění 131/2015 Sb.

Předpis č. 309/1999 Sb. - Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

01.01.2016 - č. 91/2012 Sb. - Zákon o mezinárodním právu soukromém - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 91/2012 Sb. - Zákon o mezinárodním právu soukromém

01.01.2016 - č. 30/2001 Sb. - Prováděcí vyhláška k pravidlům silničního provozu (dopravní ... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 30/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

01.01.2016 - č. 401/2015 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečišt...

Předpis č. 401/2015 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

01.01.2016 - č. 164/2001 Sb. - Lázeňský zákon - ve znění 15/2015 Sb.

Předpis č. 164/2001 Sb. - Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

01.01.2016 - č. 372/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví p... - ve znění 269/2015 Sb.

Předpis č. 372/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

01.01.2016 - č. 384/2015 Sb. - Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam k...

Předpis č. 384/2015 Sb. - Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016

01.01.2016 - č. 501/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční in... - ve znění 251/2015 Sb.

Předpis č. 501/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

01.01.2016 - č. 502/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny - ve znění 252/2015 Sb.

Předpis č. 502/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

01.01.2016 - č. 153/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se ... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 153/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

01.01.2016 - č. 61/2003 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečišt... - ve znění 401/2015 Sb.

Předpis č. 61/2003 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

01.01.2016 - č. 176/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se ... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 176/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.

01.01.2016 - č. 400/2015 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Předpis č. 400/2015 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422