Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 321/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se...

Předpis č. 321/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 322/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanove...

Předpis č. 322/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb.

01.01.2016 - č. 324/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 324/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 325/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 5...

Předpis č. 325/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

01.01.2016 - č. 97/2008 Sb. - Vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasi... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 97/2008 Sb. - Vyhláška o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

01.01.2016 - č. 260/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském zác... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 260/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 91/2010 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu ... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 91/2010 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

01.01.2016 - č. 160/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odp... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 160/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 263/2013 Sb. - Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 263/2013 Sb. - Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu

01.01.2016 - č. 349/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech ... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 349/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

01.01.2016 - č. 585/2004 Sb. - Branný zákon - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 585/2004 Sb. - Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

01.01.2016 - č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování infor... - ve znění 322/2015 Sb.

Předpis č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

01.01.2016 - č. 332/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 332/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.01.2016 - č. 334/2015 Sb. - Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způs...

Předpis č. 334/2015 Sb. - Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

01.01.2016 - č. 335/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových ro...

Předpis č. 335/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

01.01.2016 - č. 348/2005 Sb. - Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích - ve znění 318/2015 Sb.

Předpis č. 348/2005 Sb. - Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

01.01.2016 - č. 432/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozova... - ve znění 319/2015 Sb.

Předpis č. 432/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby

01.01.2016 - č. 343/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č...

Předpis č. 343/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 344/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanove...

Předpis č. 344/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413