Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2021 - č. 319/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 319/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického

01.09.2021 - č. 320/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 320/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

01.09.2021 - č. 322/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb...

Předpis č. 322/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2021 - č. 316/2021 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud...

Předpis č. 316/2021 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu

01.09.2021 - č. 313/2021 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech ce...

Předpis č. 313/2021 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

č. 322/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve v...

Předpis č. 322/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

č. 321/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České ...

Předpis č. 321/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

č. 320/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifiká...

Předpis č. 320/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

č. 319/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifiká...

Předpis č. 319/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického

č. 318/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách...

Předpis č. 318/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

č. 317/2021 Sb. - Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

Předpis č. 317/2021 Sb. - Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

č. 315/2021 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci

Předpis č. 315/2021 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci

č. 314/2021 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022

Předpis č. 314/2021 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022

č. 316/2021 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu

Předpis č. 316/2021 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu

č. 313/2021 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané...

Předpis č. 313/2021 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

č. 312/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na...

Předpis č. 312/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

č. 311/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánován...

Předpis č. 311/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

č. 310/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 310/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 309/2021 Sb. - Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv

Předpis č. 309/2021 Sb. - Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv

26.08.2021 - č. 304/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016...

Předpis č. 304/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419