Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 76/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zá...

Předpis č. 76/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č. 75/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazec...

Předpis č. 75/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

14.03.2016 - č. 77/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 č...

Předpis č. 77/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.

11.03.2016 - č. 66/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb....

Předpis č. 66/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

11.03.2016 - č. 71/2013 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, ex... - ve znění 66/2016 Sb.

Předpis č. 71/2013 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

č. 70/2016 Sb. - Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Předpis č. 70/2016 Sb. - Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

č. 71/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 264 odst. 1 č. 141/1961 Sb., trestní řád

Předpis č. 71/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 15/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

č. 72/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní...

Předpis č. 72/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

06.03.2016 - č. 50/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržn...

Předpis č. 50/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

05.03.2016 - č. 395/2009 Sb. - Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potra... - ve znění 50/2016 Sb.

Předpis č. 395/2009 Sb. - Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

05.03.2016 - č. 50/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržn...

Předpis č. 50/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

č. 69/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vej...

Předpis č. 69/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

01.03.2016 - č. 43/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatření...

Předpis č. 43/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

01.03.2016 - č. 75/2010 Sb. - Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání ... - ve znění 43/2016 Sb.

Předpis č. 75/2010 Sb. - Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

01.03.2016 - č. 51/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České...

Předpis č. 51/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.03.2016 - č. 52/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší...

Předpis č. 52/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

01.03.2016 - č. 244/2013 Sb. - Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investi... - ve znění 52/2016 Sb.

Předpis č. 244/2013 Sb. - Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

01.03.2016 - č. 201/2002 Sb. - Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - ve znění 51/2016 Sb.

Předpis č. 201/2002 Sb. - Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

01.03.2016 - č. 57/2016 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečišt...

Předpis č. 57/2016 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

01.03.2016 - č. 416/2010 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečišt... - ve znění 57/2016 Sb.

Předpis č. 416/2010 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422