Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.02.2016 - č. 24/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stan...

Předpis č. 24/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.02.2016 - č. 25/2016 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení z...

Předpis č. 25/2016 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.02.2016 - č. 28/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů ...

Předpis č. 28/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu

01.02.2016 - č. 29/2016 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatř...

Předpis č. 29/2016 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.02.2016 - č. 33/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 33/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích

01.02.2016 - č. 79/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů ... - ve znění 28/2016 Sb.

Předpis č. 79/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání

č. 28/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů ž...

Předpis č. 28/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu

č. 28/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů ž...

Předpis č. 28/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu

č. 29/2016 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatick...

Předpis č. 29/2016 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

č. 30/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady

Předpis č. 30/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady

č. 31/2016 Sb. - Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Předpis č. 31/2016 Sb. - Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

č. 32/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zd...

Předpis č. 32/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

č. 33/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti...

Předpis č. 33/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích

č. 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Předpis č. 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

č. 35/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 35/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 36/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 36/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

č. 37/2016 Sb. - Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zd...

Předpis č. 37/2016 Sb. - Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

29.01.2016 - č. 31/2016 Sb. - Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro úče...

Předpis č. 31/2016 Sb. - Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

29.01.2016 - č. 32/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb...

Předpis č. 32/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

29.01.2016 - č. 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Předpis č. 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413