Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 457/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Předpis č. 457/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

01.01.2021 - č. 604/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb...

Předpis č. 604/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 458/2020 Sb. - Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působn...

Předpis č. 458/2020 Sb. - Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

01.01.2021 - č. 605/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se...

Předpis č. 605/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

01.01.2021 - č. 459/2020 Sb. - Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemi...

Předpis č. 459/2020 Sb. - Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

01.01.2021 - č. 606/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 606/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 466/2020 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

Předpis č. 466/2020 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

01.01.2021 - č. 607/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytov...

Předpis č. 607/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 479/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb...

Předpis č. 479/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

01.01.2021 - č. 608/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka...

Předpis č. 608/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

01.01.2021 - č. 480/2020 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časový...

Předpis č. 480/2020 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

01.01.2021 - č. 609/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a někter...

Předpis č. 609/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

01.01.2021 - č. 481/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových ú...

Předpis č. 481/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 482/2020 Sb. - Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k p...

Předpis č. 482/2020 Sb. - Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

01.01.2021 - č. 485/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 485/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 486/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřován...

Předpis č. 486/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 262/1995 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých k... - ve znění 430/2020 Sb.

Předpis č. 262/1995 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.01.2021 - č. 147/1999 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých k... - ve znění 430/2020 Sb.

Předpis č. 147/1999 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.01.2021 - č. 196/2001 Sb. - Notářský tarif - ve znění 341/2020 Sb.

Předpis č. 196/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

01.01.2021 - č. 314/2002 Sb. - Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem - ve znění 51/2020 Sb.

Předpis č. 314/2002 Sb. - Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413