Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 119/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

Předpis č. 119/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

č. 116/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s neb...

Předpis č. 116/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

č. 120/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Předpis č. 120/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

15.04.2016 - č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodá...

Předpis č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

15.04.2016 - č. 91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických po...

Předpis č. 91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

15.04.2016 - č. 96/2016 Sb. - Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Předpis č. 96/2016 Sb. - Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

15.04.2016 - č. 174/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rek... - ve znění 96/2016 Sb.

Předpis č. 174/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečné zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů

č. 112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb

Předpis č. 112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb

č. 113/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Předpis č. 113/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

č. 114/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a dop...

Předpis č. 114/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony

č. 115/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné ...

Předpis č. 115/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

13.04.2016 - č. 114/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Pa...

Předpis č. 114/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony

č. 97/2016 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

Předpis č. 97/2016 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

06.04.2016 - č. 105/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní s...

Předpis č. 105/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

06.04.2016 - č. 164/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dal... - ve znění 105/2016 Sb.

Předpis č. 164/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

č. 99/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hl...

Předpis č. 99/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

č. 101/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměst...

Předpis č. 101/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 102/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 102/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 103/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových náro...

Předpis č. 103/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

č. 104/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ...

Předpis č. 104/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413