Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2016 - č. 106/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn...

Předpis č. 106/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

01.07.2016 - č. 115/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhl...

Předpis č. 115/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

01.07.2016 - č. 147/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních s...

Předpis č. 147/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 150/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze...

Předpis č. 150/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 151/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se...

Předpis č. 151/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady

01.07.2016 - č. 155/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb...

Předpis č. 155/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 163/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze...

Předpis č. 163/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 220/1999 Sb. - Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských c... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 220/1999 Sb. - Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

01.07.2016 - č. 271/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupn... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 271/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

01.07.2016 - č. 272/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 272/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

01.07.2016 - č. 128/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu brann... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 128/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 39/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v zá... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 39/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení

01.07.2016 - č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností - ve znění 155/2016 Sb.

Předpis č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

01.07.2016 - č. 458/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na nákla... - ve znění 151/2016 Sb.

Předpis č. 458/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady

01.07.2016 - č. 210/2011 Sb. - Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dod... - ve znění 70/2016 Sb.

Předpis č. 210/2011 Sb. - Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

01.07.2016 - č. 300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o... - ve znění 47/2016 Sb., 45/2016 Sb.

Předpis č. 300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

01.07.2016 - č. 196/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykový...

Předpis č. 196/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

01.07.2016 - č. 33/2005 Sb. - Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkouš... - ve znění 196/2016 Sb.

Předpis č. 33/2005 Sb. - Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

01.07.2016 - č. 111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech - ve znění 192/2016 Sb.

Předpis č. 111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech

01.07.2016 - č. 199/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro...

Předpis č. 199/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422