Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 588/2020 Sb. - Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o n...

Předpis č. 588/2020 Sb. - Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

č. 587/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem fun...

Předpis č. 587/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

č. 586/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislo...

Předpis č. 586/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 585/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu ...

Předpis č. 585/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

č. 583/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb d...

Předpis č. 583/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

č. 582/2020 Sb. - Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje

Předpis č. 582/2020 Sb. - Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje

č. 581/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických...

Předpis č. 581/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.

č. 580/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 sta...

Předpis č. 580/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 610/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Předpis č. 610/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

č. 612/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění ...

Předpis č. 612/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2020 - č. 611/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslane...

Předpis č. 611/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

č. 611/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Předpis č. 611/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

č. 600/2020 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Předpis č. 600/2020 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

31.12.2020 - č. 555/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb...

Předpis č. 555/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

č. 500/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 500/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 499/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1263 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 499/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1263 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 595/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1375 o zákazu volného pohybu osob na úz...

Předpis č. 595/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1375 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 596/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1376 o zákazu maloobchodní...

Předpis č. 596/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1376 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 597/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1377 o omezení provozu vys...

Předpis č. 597/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1377 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 599/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1379, kterým vláda ČR uklá...

Předpis č. 599/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1379 o přijetí krizového opatření

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405