Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 172/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Předpis č. 172/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

č. 173/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních ...

Předpis č. 173/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

č. 174/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 174/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 175/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 175/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 176/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 176/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 177/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypraco...

Předpis č. 177/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání

č. 178/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j...

Předpis č. 178/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 179/2016 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní...

Předpis č. 179/2016 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016

08.06.2016 - č. 177/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 177/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání

08.06.2016 - č. 133/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracová... - ve znění 177/2016 Sb.

Předpis č. 133/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání

07.06.2016 - č. 161/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních popl...

Předpis č. 161/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.

07.06.2016 - č. 162/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 162/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

07.06.2016 - č. 196/2001 Sb. - Notářský tarif - ve znění 162/2016 Sb.

Předpis č. 196/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

01.06.2016 - č. 54/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školský...

Předpis č. 54/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

01.06.2016 - č. 274/2009 Sb. - Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolen... - ve znění 54/2016 Sb.

Předpis č. 274/2009 Sb. - Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

01.06.2016 - č. 156/1991 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o ... - ve znění 142/2016 Sb.

Předpis č. 156/1991 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

01.06.2016 - č. 142/2016 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné o...

Předpis č. 142/2016 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

01.06.2016 - č. 144/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 144/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 145/2016 Sb. - Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdro...

Předpis č. 145/2016 Sb. - Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

01.06.2016 - č. 478/2012 Sb. - Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporo... - ve znění 145/2016 Sb.

Předpis č. 478/2012 Sb. - Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413