Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

29.07.2016 - č. 79/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve ... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 79/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

29.07.2016 - č. 342/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí e... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 342/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

29.07.2016 - č. 170/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupe... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 170/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru

29.07.2016 - č. 296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způs... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

29.07.2016 - č. 218/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní ... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 218/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

29.07.2016 - č. 104/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve ... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 104/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

č. 247/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických ...

Předpis č. 247/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

29.07.2016 - č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního záko...

Předpis č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

29.07.2016 - č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

Předpis č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

29.07.2016 - č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

Předpis č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

Předpis č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

Předpis č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Předpis č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

29.07.2016 - č. 539/1992 Sb. - Puncovní zákon - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 539/1992 Sb. - Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

29.07.2016 - č. 38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

29.07.2016 - č. 71/1994 Sb. - Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 71/1994 Sb. - Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

29.07.2016 - č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

29.07.2016 - č. 214/2002 Sb. - Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území E... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 214/2002 Sb. - Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

29.07.2016 - č. 149/2003 Sb. - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 149/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

29.07.2016 - č. 219/2003 Sb. - Zákon o oběhu osiva a sadby - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 219/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413