Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

07.06.2016 - č. 162/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 162/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

07.06.2016 - č. 196/2001 Sb. - Notářský tarif - ve znění 162/2016 Sb.

Předpis č. 196/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

01.06.2016 - č. 54/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školský...

Předpis č. 54/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

01.06.2016 - č. 274/2009 Sb. - Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolen... - ve znění 54/2016 Sb.

Předpis č. 274/2009 Sb. - Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

01.06.2016 - č. 156/1991 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o ... - ve znění 142/2016 Sb.

Předpis č. 156/1991 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

01.06.2016 - č. 142/2016 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné o...

Předpis č. 142/2016 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

01.06.2016 - č. 144/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 144/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 145/2016 Sb. - Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdro...

Předpis č. 145/2016 Sb. - Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

01.06.2016 - č. 478/2012 Sb. - Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporo... - ve znění 145/2016 Sb.

Předpis č. 478/2012 Sb. - Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

01.06.2016 - č. 148/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na ...

Předpis č. 148/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2016 - č. 149/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého...

Předpis č. 149/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 152/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření e...

Předpis č. 152/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.

01.06.2016 - č. 153/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské ...

Předpis č. 153/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

01.06.2016 - č. 13/1994 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zem... - ve znění 153/2016 Sb.

Předpis č. 13/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

01.06.2016 - č. 47/2002 Sb. - Zákon o podpoře malého a středního podnikání - ve znění 149/2016 Sb.

Předpis č. 47/2002 Sb. - Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 158/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 158/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 159/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně...

Předpis č. 159/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení

01.06.2016 - č. 164/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví ...

Předpis č. 164/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 234/2009 Sb. - Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci - ve znění 159/2016 Sb.

Předpis č. 234/2009 Sb. - Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

01.06.2016 - č. 166/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb...

Předpis č. 166/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405