Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2016 - č. 198/1993 Sb. - Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu prot... - ve znění 212/2016 Sb.

Předpis č. 198/1993 Sb. - Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

01.08.2016 - č. 357/2005 Sb. - Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvoboze... - ve znění 212/2016 Sb.

Předpis č. 357/2005 Sb. - Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

01.08.2016 - č. 212/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 212/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

30.07.2016 - č. 217/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb...

Předpis č. 217/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

30.07.2016 - č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hlu... - ve znění 217/2016 Sb.

Předpis č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Předpis č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

č. 241/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 241/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 240/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 240/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

29.07.2016 - č. 242/2016 Sb. - Cení zákon

Předpis č. 242/2016 Sb. - Zákon celní zákon

29.07.2016 - č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

29.07.2016 - č. 35/1993 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Če... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 35/1993 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

29.07.2016 - č. 113/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 113/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

29.07.2016 - č. 310/1999 Sb. - Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 310/1999 Sb. - Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky

29.07.2016 - č. 63/2000 Sb. - Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 63/2000 Sb. - Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

29.07.2016 - č. 99/2000 Sb. - Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 99/2000 Sb. - Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

29.07.2016 - č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

29.07.2016 - č. 265/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 265/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

29.07.2016 - č. 120/2002 Sb. - Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných l... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 120/2002 Sb. - Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

29.07.2016 - č. 354/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 354/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních

29.07.2016 - č. 326/2004 Sb. - Zákon o rostlinolékařské péči - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 326/2004 Sb. - Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413