Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 279/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č....

Předpis č. 279/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

č. 278/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdě...

Předpis č. 278/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

č. 277/2016 Sb. - Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

Předpis č. 277/2016 Sb. - Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

č. 276/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol

Předpis č. 276/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol

č. 275/2016 Sb. - Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Předpis č. 275/2016 Sb. - Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

č. 274/2016 Sb. - Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství

Předpis č. 274/2016 Sb. - Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství

č. 273/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve v...

Předpis č. 273/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

č. 272/2016 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu d...

Předpis č. 272/2016 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

č. 271/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 4 odst. 3 č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Předpis č. 271/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

29.08.2016 - č. 271/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 4 odst. 3 č. 586/1992 Sb., o daních ...

Předpis č. 271/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

č. 270/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Předpis č. 270/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

č. 269/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

Předpis č. 269/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

23.08.2016 - č. 262/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnoce...

Předpis č. 262/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

23.08.2016 - č. 102/2012 Sb. - Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péč... - ve znění 262/2016 Sb.

Předpis č. 102/2012 Sb. - Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

č. 268/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 o místní úpravě provozu na veřejně přís...

Předpis č. 268/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň

19.08.2016 - č. 267/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zast...

Předpis č. 267/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 267/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 267/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

19.08.2016 - č. 268/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2...

Předpis č. 268/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň

č. 266/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanoven...

Předpis č. 266/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

č. 265/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5000 Kč

Předpis č. 265/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5000 Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413