Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2016 - č. 191/2016 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic

Předpis č. 191/2016 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

01.08.2016 - č. 195/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících o...

Předpis č. 195/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 198/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se...

Předpis č. 198/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.

01.08.2016 - č. 92/1991 Sb. - Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby - ve znění 185/2016 Sb.

Předpis č. 92/1991 Sb. - Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

01.08.2016 - č. 229/1991 Sb. - Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku - ve znění 185/2016 Sb.

Předpis č. 229/1991 Sb. - Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

01.08.2016 - č. 347/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o finančních konglomerátec... - ve znění 198/2016 Sb.

Předpis č. 347/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech

01.08.2016 - č. 379/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc... - ve znění 191/2016 Sb.

Předpis č. 379/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.08.2016 - č. 274/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 191/2016 Sb.

Předpis č. 274/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

01.08.2016 - č. 301/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letec... - ve znění 191/2016 Sb.

Předpis č. 301/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 198/1993 Sb. - Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu prot... - ve znění 212/2016 Sb.

Předpis č. 198/1993 Sb. - Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

01.08.2016 - č. 357/2005 Sb. - Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvoboze... - ve znění 212/2016 Sb.

Předpis č. 357/2005 Sb. - Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

01.08.2016 - č. 212/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 212/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

30.07.2016 - č. 217/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb...

Předpis č. 217/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

30.07.2016 - č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hlu... - ve znění 217/2016 Sb.

Předpis č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Předpis č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

č. 241/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 241/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 240/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 240/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

29.07.2016 - č. 242/2016 Sb. - Cení zákon

Předpis č. 242/2016 Sb. - Zákon celní zákon

29.07.2016 - č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

29.07.2016 - č. 35/1993 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Če... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 35/1993 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405