Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.10.2016 - č. 248/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovis...

Předpis č. 248/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

01.10.2016 - č. 260/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se el...

Předpis č. 260/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody

01.10.2016 - č. 257/2000 Sb. - Zákon o Probační a mediační službě - ve znění 204/2015 Sb.

Předpis č. 257/2000 Sb. - Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)

01.10.2016 - č. 143/2001 Sb. - Zákon o ochraně hospodářské soutěže - ve znění 135/2016 Sb.

Předpis č. 143/2001 Sb. - Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

01.10.2016 - č. 361/2003 Sb. - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - ve znění 204/2015 Sb.

Předpis č. 361/2003 Sb. - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.10.2016 - č. 110/2007 Sb. - Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů st... - ve znění 134/2016 Sb.

Předpis č. 110/2007 Sb. - Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů

01.10.2016 - č. 129/2008 Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence - ve znění 204/2015 Sb.

Předpis č. 129/2008 Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

01.10.2016 - č. 110/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzku... - ve znění 134/2016 Sb.

Předpis č. 110/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2016 - č. 194/2010 Sb. - Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících - ve znění 135/2016 Sb.

Předpis č. 194/2010 Sb. - Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

01.10.2016 - č. 367/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti... - ve znění 134/2016 Sb.

Předpis č. 367/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2016 - č. 420/2011 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím záko... - ve znění 134/2016 Sb.

Předpis č. 420/2011 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

01.10.2016 - č. 1/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti... - ve znění 134/2016 Sb.

Předpis č. 1/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2016 - č. 296/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb...

Předpis č. 296/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2016 - č. 299/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o...

Předpis č. 299/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2016 - č. 311/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 311/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2016 - č. 314/2016 Sb. - Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení o...

Předpis č. 314/2016 Sb. - Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

č. 318/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

Předpis č. 318/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

č. 317/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Předpis č. 317/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

č. 316/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve v...

Předpis č. 316/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

č. 316/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve v...

Předpis č. 316/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413