Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 344/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislost... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 344/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

01.01.2021 - č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

01.01.2021 - č. 545/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon o obalech

Předpis č. 545/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 546/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjm...

Předpis č. 546/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

01.01.2021 - č. 547/2020 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předpis č. 547/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2021 - č. 548/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanove...

Předpis č. 548/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 549/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadav...

Předpis č. 549/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 550/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, ...

Předpis č. 550/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021

01.01.2021 - č. 551/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových ro...

Předpis č. 551/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

01.01.2021 - č. 556/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb...

Předpis č. 556/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

01.01.2021 - č. 557/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 557/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického

01.01.2021 - č. 558/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 558/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického

01.01.2021 - č. 559/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 559/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

01.01.2021 - č. 560/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 560/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického

01.01.2021 - č. 561/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 561/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického

01.01.2021 - č. 298/2005 Sb. - Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou zp... - ve znění 549/2020 Sb.

Předpis č. 298/2005 Sb. - Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů

01.01.2021 - č. 553/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí ne...

Předpis č. 553/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

01.01.2021 - č. 554/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulač...

Předpis č. 554/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405