Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 387/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich ...

Předpis č. 387/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2016 - č. 112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb

Předpis č. 112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb

01.12.2016 - č. 113/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 113/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

01.12.2016 - č. 183/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpov...

Předpis č. 183/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2016 - č. 257/2016 Sb. - Zákon o spotřebitelském úvěru

Předpis č. 257/2016 Sb. - Zákon o spotřebitelském úvěru

01.12.2016 - č. 258/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 258/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

01.12.2016 - č. 269/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezp...

Předpis č. 269/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

01.12.2016 - č. 295/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích ...

Předpis č. 295/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů

01.12.2016 - č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazo...

Předpis č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

01.12.2016 - č. 342/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů sou...

Předpis č. 342/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

01.12.2016 - č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení - ve znění 258/2016 Sb.

Předpis č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

01.12.2016 - č. 352/2016 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a...

Předpis č. 352/2016 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

01.12.2016 - č. 381/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle ...

Předpis č. 381/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

01.12.2016 - č. 382/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu ...

Předpis č. 382/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2016 - č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání...

Předpis č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

01.12.2016 - č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitels...

Předpis č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časo...

Předpis č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

Předpis č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

č. 385/2016 Sb. - Ministerstvo vnitra

Předpis č. 385/2016 Sb. - Ministerstvo vnitra

č. 386/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 386/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413