Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší - ve znění 369/2016 Sb.

Předpis č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší

01.01.2017 - č. 275/2012 Sb. - Zákon o volbě prezidenta republiky - ve znění 322/2016 Sb.

Předpis č. 275/2012 Sb. - Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

01.01.2017 - č. 89/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využ...

Předpis č. 89/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 496/2012 Sb. - Zákon o audiovizi - ve znění 139/2016 Sb.

Předpis č. 496/2012 Sb. - Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

01.01.2017 - č. 133/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracová... - ve znění 177/2016 Sb.

Předpis č. 133/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání

01.01.2017 - č. 164/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dal... - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 164/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

01.01.2017 - č. 98/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách úhrady

Předpis č. 98/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách úhrady

01.01.2017 - č. 240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ve znění 368/2016 Sb.

Předpis č. 240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

01.01.2017 - č. 304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - ve znění 192/2016 Sb.

Předpis č. 304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

01.01.2017 - č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sl...

Předpis č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 181/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za ...

Předpis č. 181/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

01.01.2017 - č. 304/2014 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců - ve znění 327/2016 Sb.

Předpis č. 304/2014 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

01.01.2017 - č. 141/1961 Sb. - Trestní řád - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 141/1961 Sb. - Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

01.01.2017 - č. 309/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti po... - ve znění 236/2016 Sb.

Předpis č. 309/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

01.01.2017 - č. 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování př... - ve znění 61/2016 Sb.

Předpis č. 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.01.2017 - č. 186/2016 Sb. - Zákon o hazardních hrách

Předpis č. 186/2016 Sb. - Zákon o hazardních hrách

01.01.2017 - č. 223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ...

Předpis č. 223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

01.01.2017 - č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech - ve znění 266/2016 Sb.

Předpis č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

01.01.2017 - č. 306/2015 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časový... - ve znění 383/2016 Sb.

Předpis č. 306/2015 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419