Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 527/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opa...

Předpis č. 527/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 525/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

Předpis č. 525/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

01.01.2021 - č. 540/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 540/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

01.01.2021 - č. 167/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 167/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

01.01.2021 - č. 317/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, po... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 317/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 186/2006 Sb. - Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stav... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 186/2006 Sb. - Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

01.01.2021 - č. 222/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované pr... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 222/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2021 - č. 383/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 383/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 9/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, po... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 9/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech

Předpis č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech

01.01.2021 - č. 542/2020 Sb. - Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Předpis č. 542/2020 Sb. - Zákon o výrobcích s ukončenou životností

01.01.2021 - č. 543/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 543/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

01.01.2021 - č. 291/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 291/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

01.01.2021 - č. 326/2009 Sb. - Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 326/2009 Sb. - Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability

01.01.2021 - č. 77/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném r... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 77/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 18/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 18/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

01.01.2021 - č. 85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

01.01.2021 - č. 167/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 167/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 69/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované pr... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 69/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405