Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

Předpis č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

01.01.2017 - č. 107/1999 Sb. - Zákon o jednacím řádu Senátu - ve znění 322/2016 Sb.

Předpis č. 107/1999 Sb. - Zákon o jednacím řádu Senátu

01.01.2017 - č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o o... - ve znění 411/2016 Sb.

Předpis č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

01.01.2017 - č. 341/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelný... - ve znění 437/2016 Sb.

Předpis č. 341/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

01.01.2017 - č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování infor... - ve znění 435/2016 Sb.

Předpis č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

01.01.2017 - č. 71/2011 Sb. - Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování ú... - ve znění 431/2016 Sb.

Předpis č. 71/2011 Sb. - Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů

01.01.2017 - č. 458/2013 Sb. - Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejic... - ve znění 438/2016 Sb.

Předpis č. 458/2013 Sb. - Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

01.01.2017 - č. 298/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazený... - ve znění 432/2016 Sb.

Předpis č. 298/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2017 - č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé v... - ve znění 429/2016 Sb.

Předpis č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

01.01.2017 - č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a ... - ve znění 428/2016 Sb.

Předpis č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

01.01.2017 - č. 421/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 421/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 423/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb....

Předpis č. 423/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 425/2016 Sb. - Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevř...

Předpis č. 425/2016 Sb. - Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

01.01.2017 - č. 427/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 427/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 428/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb....

Předpis č. 428/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

01.01.2017 - č. 429/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb....

Předpis č. 429/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

01.01.2017 - č. 430/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skon...

Předpis č. 430/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2017 - č. 431/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, s...

Předpis č. 431/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů

01.01.2017 - č. 432/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanove... - ve znění o1/c178/2016 Sb.

Předpis č. 432/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422