Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 141/1997 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a z... - ve znění 289/2016 Sb.

Předpis č. 141/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

01.01.2017 - č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné lab... - ve znění 396/2016 Sb.

Předpis č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

01.01.2017 - č. 347/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státní...

Předpis č. 347/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

01.01.2017 - č. 414/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb....

Předpis č. 414/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 415/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základn...

Předpis č. 415/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

01.01.2017 - č. 348/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 348/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

01.01.2017 - č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitels... - ve znění 414/2016 Sb.

Předpis č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

01.01.2017 - č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách - ve znění 230/2016 Sb.

Předpis č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

01.01.2017 - č. 274/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu ban... - ve znění 418/2016 Sb.

Předpis č. 274/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

01.01.2017 - č. 359/2011 Sb. - Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a n... - ve znění 415/2016 Sb.

Předpis č. 359/2011 Sb. - Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

01.01.2017 - č. 355/2016 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

Předpis č. 355/2016 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

01.01.2017 - č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy... - ve znění 407/2016 Sb.

Předpis č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

01.01.2017 - č. 149/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 149/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů

01.01.2017 - č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy - ve znění 410/2016 Sb.

Předpis č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

01.01.2017 - č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické be...

Předpis č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

01.01.2017 - č. 349/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem - ve znění 416/2016 Sb.

Předpis č. 349/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

01.01.2017 - č. 63/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a j... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 63/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

01.01.2017 - č. 416/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 416/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

01.01.2017 - č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimoř...

Předpis č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422