Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 372/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 372/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 31/2001 Sb. - Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů - ve znění 75/2016 Sb.

Předpis č. 31/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů

01.01.2017 - č. 360/1992 Sb. - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu... - ve znění 459/2016 Sb.

Předpis č. 360/1992 Sb. - Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

01.01.2017 - č. 373/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického infor...

Předpis č. 373/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

01.01.2017 - č. 374/2016 Sb. - Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamov...

Předpis č. 374/2016 Sb. - Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

01.01.2017 - č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech - ve znění 223/2015 Sb.

Předpis č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

01.01.2017 - č. 375/2016 Sb. - Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

Předpis č. 375/2016 Sb. - Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

01.01.2017 - č. 353/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 353/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2017 - č. 376/2016 Sb. - Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

Předpis č. 376/2016 Sb. - Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

01.01.2017 - č. 383/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - ve znění 387/2016 Sb.

Předpis č. 383/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

01.01.2017 - č. 377/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním...

Předpis č. 377/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

01.01.2017 - č. 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí - ve znění 322/2016 Sb.

Předpis č. 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

01.01.2017 - č. 134/1998 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodov... - ve znění 421/2016 Sb.

Předpis č. 134/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

01.01.2017 - č. 378/2016 Sb. - Vyhláška o umístění jaderného zařízení

Předpis č. 378/2016 Sb. - Vyhláška o umístění jaderného zařízení

01.01.2017 - č. 3/2002 Sb. - Zákon o církvích a náboženských společnostech - ve znění 192/2016 Sb.

Předpis č. 3/2002 Sb. - Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

01.01.2017 - č. 323/2002 Sb. - Vyhláška o rozpočtové skladbě - ve znění 463/2016 Sb.

Předpis č. 323/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

01.01.2017 - č. 379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírové...

Předpis č. 379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

01.01.2017 - č. 12/2002 Sb. - Zákon o státní pomoci při obnově území - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 12/2002 Sb. - Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

01.01.2017 - č. 44/1988 Sb. - Horní zákon - ve znění 264/2016 Sb., 89/2016 Sb.

Předpis č. 44/1988 Sb. - Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413