Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 30/2017 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

Předpis č. 30/2017 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

č. 29/2017 Sb. - Vyhláška o báňsko-technické evidenci

Předpis č. 29/2017 Sb. - Vyhláška o báňsko-technické evidenci

č. 28/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 28/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017

č. 27/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 27/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 23/2017 Sb. - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Předpis č. 23/2017 Sb. - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

č. 24/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Předpis č. 24/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

č. 25/2017 Sb. - Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Předpis č. 25/2017 Sb. - Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

č. 26/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvis...

Předpis č. 26/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

04.02.2017 - č. 10/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registr...

Předpis č. 10/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.

04.02.2017 - č. 343/2014 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel - ve znění 10/2017 Sb.

Předpis č. 343/2014 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel

č. 21/2017 Sb. - Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení

Předpis č. 21/2017 Sb. - Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení

č. 22/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 22/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

01.02.2017 - č. 367/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot...

Předpis č. 367/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2017 - č. 191/2016 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic

Předpis č. 191/2016 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

01.02.2017 - č. 228/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z...

Předpis č. 228/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic

01.02.2017 - č. 119/2002 Sb. - Zákon o střelných zbraních a střelivu - ve znění 455/2016 Sb.

Předpis č. 119/2002 Sb. - Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

01.02.2017 - č. 418/2011 Sb. - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti... - ve znění 455/2016 Sb.

Předpis č. 418/2011 Sb. - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

01.02.2017 - č. 455/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 455/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.02.2017 - č. 461/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoř...

Předpis č. 461/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.02.2017 - č. 96/1993 Sb. - Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spořen... - ve znění 461/2016 Sb.

Předpis č. 96/1993 Sb. - Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422