Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

09.02.2021 - č. 47/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 63 odst. 1...

Předpis č. 47/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

09.02.2021 - č. 48/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 119 o změně usnesení vlády č. 78 o záka...

Předpis č. 48/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 119 o změně krizového opatření

č. 46/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifiká...

Předpis č. 46/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

č. 45/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších p...

Předpis č. 45/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů

č. 44/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

Předpis č. 44/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

č. 48/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 119 o změně usnesení vlády č. 78 o zákazu maloobchodního prodeje, přítomnosti v...

Předpis č. 48/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 119 o změně krizového opatření

06.02.2021 - č. 41/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb...

Předpis č. 41/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

č. 43/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 43/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 42/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 42/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 %

č. 41/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení záko...

Předpis č. 41/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

04.02.2021 - č. 39/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 39/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

č. 34/2021 Sb. - Zákon o prověřování zahraničních investic

Předpis č. 34/2021 Sb. - Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

č. 35/2021 Sb. - Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Předpis č. 35/2021 Sb. - Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

č. 36/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územ...

Předpis č. 36/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

č. 37/2021 Sb. - Zákon o evidenci skutečných majitelů

Předpis č. 37/2021 Sb. - Zákon o evidenci skutečných majitelů

č. 38/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon...

Předpis č. 38/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů

č. 39/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 39/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2021 - č. 501/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvíř...

Předpis č. 501/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2021 - č. 544/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění vodní zákon

Předpis č. 544/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.02.2021 - č. 562/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb....

Předpis č. 562/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413