Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 8/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) č. 273/2015 Sb....

Předpis č. 8/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

13.01.2017 - č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe... - ve znění 8/2017 Sb.

Předpis č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

11.01.2017 - č. 450/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb...

Předpis č. 450/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

11.01.2017 - č. 173/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzová... - ve znění 450/2016 Sb.

Předpis č. 173/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

č. o1/c1/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.

Předpis č. o1/c1/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.

č. 1/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předpis č. 1/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 7/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 7/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

č. 6/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 6/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 5/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochrann...

Předpis č. 5/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podm...

Předpis č. 4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 3/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných po...

Předpis č. 3/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 2/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předpis č. 2/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

09.01.2017 - č. o1/c1/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ...

Předpis č. o1/c1/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.

07.01.2017 - č. 251/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná... - ve znění 426/2016 Sb.

Předpis č. 251/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

07.01.2017 - č. 426/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jej...

Předpis č. 426/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

01.01.2017 - č. 278/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o ...

Předpis č. 278/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

01.01.2017 - č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele

01.01.2017 - č. 289/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technic...

Předpis č. 289/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

Předpis č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

01.01.2017 - č. 302/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v ...

Předpis č. 302/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413