Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2017 - č. 146/2002 Sb. - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - ve znění 26/2017 Sb.

Předpis č. 146/2002 Sb. - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

01.04.2017 - č. 321/2004 Sb. - Zákon o vinohradnictví a vinařství - ve znění 26/2017 Sb.

Předpis č. 321/2004 Sb. - Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

01.04.2017 - č. 234/2014 Sb. - Zákon o státní službě - ve znění 319/2016 Sb.

Předpis č. 234/2014 Sb. - Zákon o státní službě

01.04.2017 - č. 53/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního a...

Předpis č. 53/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu

01.04.2017 - č. 56/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestn...

Předpis č. 56/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony

01.04.2017 - č. 45/2013 Sb. - Zákon o obětech trestných činů - ve znění 56/2017 Sb.

Předpis č. 45/2013 Sb. - Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

01.04.2017 - č. 66/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ...

Předpis č. 66/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.04.2017 - č. 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění - ve znění 66/2017 Sb.

Předpis č. 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.04.2017 - č. 378/2007 Sb. - Zákon o léčivech - ve znění 66/2017 Sb.

Předpis č. 378/2007 Sb. - Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

01.04.2017 - č. 173/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah

Předpis č. 173/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah

01.04.2017 - č. 376/2006 Sb. - Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní do...

Předpis č. 376/2006 Sb. - Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

01.04.2017 - č. 76/2017 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci pr...

Předpis č. 76/2017 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb

01.04.2017 - č. 77/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému...

Předpis č. 77/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2017 - č. 78/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 78/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2017 - č. 83/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu...

Předpis č. 83/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

01.04.2017 - č. 330/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištěn... - ve znění 83/2017 Sb.

Předpis č. 330/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

01.04.2017 - č. 87/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastr...

Předpis č. 87/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

01.04.2017 - č. 88/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradn...

Předpis č. 88/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

01.04.2017 - č. 89/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které...

Předpis č. 89/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

01.04.2017 - č. 92/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní s...

Předpis č. 92/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422