Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 139/2017 Sb. - Nařízení vlády o plánování obrany státu

Předpis č. 139/2017 Sb. - Nařízení vlády o plánování obrany státu

11.05.2017 - č. 129/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 129/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

11.05.2017 - č. 101/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdra... - ve znění 129/2017 Sb.

Předpis č. 101/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

č. 138/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 138/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

Předpis č. 137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

č. 136/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buně...

Předpis č. 136/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

č. 135/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Předpis č. 135/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

01.05.2017 - č. 57/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní ...

Předpis č. 57/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.05.2017 - č. 61/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, po...

Předpis č. 61/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

01.05.2017 - č. 62/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do ob...

Předpis č. 62/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.05.2017 - č. 68/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se ...

Předpis č. 68/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2017 - č. 289/1995 Sb. - Lesní zákon - ve znění 62/2017 Sb.

Předpis č. 289/1995 Sb. - Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

01.05.2017 - č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech - ve znění 61/2017 Sb.

Předpis č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

01.05.2017 - č. 149/2003 Sb. - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - ve znění 62/2017 Sb.

Předpis č. 149/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

01.05.2017 - č. 29/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním m... - ve znění 68/2017 Sb.

Předpis č. 29/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

01.05.2017 - č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

01.05.2017 - č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné ...

Předpis č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

01.05.2017 - č. 100/1995 Sb. - Řád určených technických zařízení - ve znění 128/2017 Sb.

Předpis č. 100/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

01.05.2017 - č. 16/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo... - ve znění 130/2017 Sb.

Předpis č. 16/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422