Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 387/2012 Sb. - Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny - ve znění 591/2020 Sb.

Předpis č. 387/2012 Sb. - Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

01.01.2021 - č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeň... - ve znění 605/2020 Sb.

Předpis č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

01.01.2021 - č. 610/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnos...

Předpis č. 610/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

01.01.2021 - č. 487/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 487/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 488/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 488/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 600/2020 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Předpis č. 600/2020 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

01.01.2021 - č. 612/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu k...

Předpis č. 612/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 276/2003 Sb. - Zákon o Antarktidě - ve znění 609/2020 Sb.

Předpis č. 276/2003 Sb. - Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

01.01.2021 - č. 104/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečn... - ve znění 604/2020 Sb.

Předpis č. 104/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech

01.01.2021 - č. 227/2006 Sb. - Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách ... - ve znění 609/2020 Sb.

Předpis č. 227/2006 Sb. - Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2021 - č. 307/2013 Sb. - Zákon o povinném značení lihu - ve znění 609/2020 Sb.

Předpis č. 307/2013 Sb. - Zákon o povinném značení lihu

01.01.2021 - č. 334/2013 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném ... - ve znění 610/2020 Sb.

Předpis č. 334/2013 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu

01.01.2021 - č. 358/2014 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnost... - ve znění 610/2020 Sb.

Předpis č. 358/2014 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

01.01.2021 - č. 246/1997 Sb. - Smlouva o společných státních hranicích mezi Českou republik... - ve znění 47/2020 Sb. m. s.

Předpis č. 246/1997 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích

01.01.2021 - č. 490/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 3...

Předpis č. 490/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 492/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb...

Předpis č. 492/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

01.01.2021 - č. 493/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb....

Předpis č. 493/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

01.01.2021 - č. 494/2020 Sb. - Nařízení vlády Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001...

Předpis č. 494/2020 Sb. - Nařízení vlády Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 495/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých škol...

Předpis č. 495/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 496/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Stá...

Předpis č. 496/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405