Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

18.03.2017 - č. 55/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 55/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

18.03.2017 - č. 60/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, pl...

Předpis č. 60/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18.03.2017 - č. 154/2000 Sb. - Plemenářský zákon - ve znění 60/2017 Sb.

Předpis č. 154/2000 Sb. - Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

18.03.2017 - č. 218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - ve znění 55/2017 Sb.

Předpis č. 218/2003 Sb. - Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

18.03.2017 - č. 279/2003 Sb. - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení - ve znění 55/2017 Sb.

Předpis č. 279/2003 Sb. - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

18.03.2017 - č. 104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - ve znění 55/2017 Sb.

Předpis č. 104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

18.03.2017 - č. 72/2017 Sb. - Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Předpis č. 72/2017 Sb. - Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

č. 76/2017 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zaří...

Předpis č. 76/2017 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb

č. 78/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozd...

Předpis č. 78/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 77/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní ...

Předpis č. 77/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

č. 79/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Předpis č. 79/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

15.03.2017 - č. 70/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 70/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

15.03.2017 - č. 449/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,... - ve znění 70/2017 Sb.

Předpis č. 449/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

15.03.2017 - č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován...

Předpis č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

15.03.2017 - č. 205/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s... - ve znění 74/2017 Sb.

Předpis č. 205/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

15.03.2017 - č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 74/2017 Sb.

Předpis č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, ml...

Předpis č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

č. 75/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o po...

Předpis č. 75/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení proti...

Předpis č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009

10.03.2017 - č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. Ú...

Předpis č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413