Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.06.2017 - č. 456/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyv...

Předpis č. 456/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2017 - č. 30/2017 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

Předpis č. 30/2017 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

01.06.2017 - č. 63/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro...

Předpis č. 63/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2017 - č. 75/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečn...

Předpis č. 75/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

01.06.2017 - č. 98/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot...

Předpis č. 98/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2017 - č. 123/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro...

Předpis č. 123/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2017 - č. 127/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 127/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

01.06.2017 - č. 133/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb...

Předpis č. 133/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

01.06.2017 - č. 16/1993 Sb. - Zákon o dani silniční - ve znění 63/2017 Sb.

Předpis č. 16/1993 Sb. - Zákon České národní rady o dani silniční

01.06.2017 - č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem ... - ve znění 63/2017 Sb.

Předpis č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.06.2017 - č. 325/1999 Sb. - Zákon o azylu - ve znění 456/2016 Sb.

Předpis č. 325/1999 Sb. - Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)

01.06.2017 - č. 326/1999 Sb. - Zákon o pobytu cizinců na území ČR - ve znění 456/2016 Sb.

Předpis č. 326/1999 Sb. - Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

01.06.2017 - č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - ve znění 63/2017 Sb.

Předpis č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

01.06.2017 - č. 221/2003 Sb. - Zákon o dočasné ochraně cizinců - ve znění 456/2016 Sb.

Předpis č. 221/2003 Sb. - Zákon o dočasné ochraně cizinců

01.06.2017 - č. 392/2003 Sb. - Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o poža... - ve znění 75/2017 Sb.

Předpis č. 392/2003 Sb. - Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

01.06.2017 - č. 408/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou - ve znění 127/2017 Sb.

Předpis č. 408/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

01.06.2017 - č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o techniká... - ve znění 133/2017 Sb.

Předpis č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

01.06.2017 - č. 137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statut...

Předpis č. 137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

01.06.2017 - č. 141/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informač...

Předpis č. 141/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

01.06.2017 - č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě u... - ve znění 141/2017 Sb.

Předpis č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422