Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.06.2017 - č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě u... - ve znění 141/2017 Sb.

Předpis č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

01.06.2017 - č. 144/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonč. 234/2014 Sb., o státní službě,...

Předpis č. 144/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonč. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

31.05.2017 - č. 65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových lát...

Předpis č. 65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

31.05.2017 - č. 200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 200/1990 Sb. - Zákon České národní rady o přestupcích

31.05.2017 - č. 555/1992 Sb. - Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 555/1992 Sb. - Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

31.05.2017 - č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

31.05.2017 - č. 225/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letec... - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 225/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31.05.2017 - č. 274/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 274/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

31.05.2017 - č. 375/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 375/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

31.05.2017 - č. 247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o ... - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

30.05.2017 - č. 119/2017 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5000 Kč

Předpis č. 119/2017 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5000 Kč

č. 159/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně záv...

Předpis č. 159/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže

29.05.2017 - č. 159/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3...

Předpis č. 159/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže

č. 158/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 158/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

č. 157/2017 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

Předpis č. 157/2017 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

24.05.2017 - č. 97/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb....

Předpis č. 97/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

24.05.2017 - č. 86/2011 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky - ve znění 97/2017 Sb.

Předpis č. 86/2011 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky

24.05.2017 - č. 131/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výroč...

Předpis č. 131/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid

č. 156/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 156/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017

č. 155/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 155/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419