Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 132/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za r...

Předpis č. 132/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 131/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid

Předpis č. 131/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid

č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidl...

Předpis č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

č. 129/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost os...

Předpis č. 129/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci...

Předpis č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

č. 127/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Předpis č. 127/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

20.04.2017 - č. 102/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorsk...

Předpis č. 102/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 126/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních...

Předpis č. 126/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

č. 125/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a sp...

Předpis č. 125/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

č. 124/2017 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra...

Předpis č. 124/2017 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017

č. 123/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpi...

Předpis č. 123/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

15.04.2017 - č. 96/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb...

Předpis č. 96/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

15.04.2017 - č. 120/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodáván... - ve znění 96/2017 Sb.

Předpis č. 120/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

15.04.2017 - č. 105/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva ...

Předpis č. 105/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 106/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy ...

Předpis č. 106/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 107/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a sta...

Předpis č. 107/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 108/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skál...

Předpis č. 108/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 109/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a st...

Předpis č. 109/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 110/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák...

Předpis č. 110/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 111/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chr...

Předpis č. 111/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413