Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 282/1991 Sb. - Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 282/1991 Sb. - Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

01.07.2017 - č. 17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí

01.07.2017 - č. 126/1992 Sb. - Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Českoslove... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 126/1992 Sb. - Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

01.07.2017 - č. 229/1992 Sb. - Zákon o komoditních burzách - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 229/1992 Sb. - Zákon o komoditních burzách

01.07.2017 - č. 246/1992 Sb. - Zákon na ochranu zvířat proti týrání - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 246/1992 Sb. - Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

01.07.2017 - č. 279/1992 Sb. - Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech p... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 279/1992 Sb. - Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky

01.07.2017 - č. 280/1992 Sb. - Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravot... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 280/1992 Sb. - Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

01.07.2017 - č. 334/1992 Sb. - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 334/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu

01.07.2017 - č. 478/1992 Sb. - Zákon o užitných vzorech - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 478/1992 Sb. - Zákon o užitných vzorech

01.07.2017 - č. 539/1992 Sb. - Puncovní zákon - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 539/1992 Sb. - Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

01.07.2017 - č. 186/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů ...

Předpis č. 186/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů

01.07.2017 - č. 187/2017 Sb. - Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřade...

Předpis č. 187/2017 Sb. - Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

01.07.2017 - č. 188/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací prog...

Předpis č. 188/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby

01.07.2017 - č. 189/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností,...

Předpis č. 189/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

01.07.2017 - č. 190/2017 Sb. - Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele

Předpis č. 190/2017 Sb. - Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

01.07.2017 - č. 191/2017 Sb. - Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických p...

Předpis č. 191/2017 Sb. - Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 192/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení...

Předpis č. 192/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.

01.07.2017 - č. 38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 71/1994 Sb. - Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 71/1994 Sb. - Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

01.07.2017 - č. 200/1994 Sb. - Zákon o zeměměřictví - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 200/1994 Sb. - Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422