Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 160/2017 Sb. - Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací...

Předpis č. 160/2017 Sb. - Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

01.07.2017 - č. 164/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/...

Předpis č. 164/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního... - ve znění 166/2017 Sb.

Předpis č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

01.07.2017 - č. 166/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 166/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 168/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb...

Předpis č. 168/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 172/2017 Sb. - Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné...

Předpis č. 172/2017 Sb. - Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

01.07.2017 - č. 173/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštn...

Předpis č. 173/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Předpis č. 170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

01.07.2017 - č. 565/1990 Sb. - Zákon o místních poplatcích - ve znění 170/2017 Sb.

Předpis č. 565/1990 Sb. - Zákon České národní rady o místních poplatcích

01.07.2017 - č. 593/1992 Sb. - Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - ve znění 170/2017 Sb.

Předpis č. 593/1992 Sb. - Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

01.07.2017 - č. 512/2002 Sb. - Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních s... - ve znění 173/2017 Sb.

Předpis č. 512/2002 Sb. - Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

01.07.2017 - č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v sou... - ve znění 170/2017 Sb.

Předpis č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

01.07.2017 - č. 175/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 175/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 176/2017 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ...

Předpis č. 176/2017 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

01.07.2017 - č. 177/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 177/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 183/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 183/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

01.07.2017 - č. 20/1987 Sb. - Zákon o státní památkové péči - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 20/1987 Sb. - Zákon České národní rady o státní památkové péči

01.07.2017 - č. 62/1988 Sb. - Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 62/1988 Sb. - Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

01.07.2017 - č. 231/1991 Sb. - Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 231/1991 Sb. - Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

01.07.2017 - č. 451/1991 Sb. - Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 451/1991 Sb. - Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413