Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2017 - č. 217/2017 Sb. - Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva...

Předpis č. 217/2017 Sb. - Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti

01.08.2017 - č. 218/2017 Sb. - Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na stře...

Předpis č. 218/2017 Sb. - Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozníhořádu

01.08.2017 - č. 219/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva,...

Předpis č. 219/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

01.08.2017 - č. 220/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb...

Předpis č. 220/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

01.08.2017 - č. 221/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Předpis č. 221/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

01.08.2017 - č. 315/2011 Sb. - Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti... - ve znění 220/2017 Sb.

Předpis č. 315/2011 Sb. - Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

01.08.2017 - č. 232/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpo...

Předpis č. 232/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

01.08.2017 - č. 233/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 233/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2017 - č. 229/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbr...

Předpis č. 229/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.08.2017 - č. 178/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb...

Předpis č. 178/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2017 - č. 179/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovolen...

Předpis č. 179/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

01.08.2017 - č. 133/1985 Sb. - Zákon o požární ochraně - ve znění 229/2016 Sb.

Předpis č. 133/1985 Sb. - Zákon České národní rady o požární ochraně

01.08.2017 - č. 589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stá... - ve znění 190/2016 Sb.

Předpis č. 589/1992 Sb. - Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.08.2017 - č. 370/2002 Sb. - Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expa... - ve znění 179/2017 Sb.

Předpis č. 370/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

01.08.2017 - č. 187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění - ve znění 190/2016 Sb.

Předpis č. 187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění

01.08.2017 - č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností - ve znění 178/2017 Sb.

Předpis č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

01.08.2017 - č. 229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem - ve znění 229/2016 Sb.

Předpis č. 229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

01.08.2017 - č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách po...

Předpis č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.08.2017 - č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změ... - ve znění 229/2016 Sb.

Předpis č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

01.08.2017 - č. 190/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 190/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422