Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 306/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 306/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 346/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 346/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 395/2009 Sb. - Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potra... - ve znění 104/2017 Sb.

Předpis č. 395/2009 Sb. - Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

01.07.2017 - č. 150/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 150/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 199/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 199/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 133/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na po... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 133/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 366/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 366/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2017 - č. 142/2012 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením zá... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 142/2012 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů

01.07.2017 - č. 237/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 237/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 390/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 390/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 494/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 494/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony

01.07.2017 - č. 102/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopr... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 102/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2017 - č. 300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o... - ve znění 104/2017 Sb., 250/2016 Sb.

Předpis č. 300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

01.07.2017 - č. 306/2013 Sb. - Zákon o zrušení karty sociálních systémů - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 306/2013 Sb. - Zákon o zrušení karty sociálních systémů

01.07.2017 - č. 308/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 308/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

01.07.2017 - č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zák... - ve znění 104/2017 Sb.

Předpis č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

01.07.2017 - č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 340/2015 Sb. - Zákon o registru smluv

Předpis č. 340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

01.07.2017 - č. 382/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 382/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2017 - č. 194/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzku...

Předpis č. 194/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413