Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

23.02.2021 - č. 81/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 16 odst. 1...

Předpis č. 81/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

č. 83/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání,...

Předpis č. 83/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

č. 82/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo ome...

Předpis č. 82/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

č. 81/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastn...

Předpis č. 81/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

č. 80/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způ...

Předpis č. 80/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

č. 79/2021 Sb. - Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé ci...

Předpis č. 79/2021 Sb. - Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

č. 78/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škod...

Předpis č. 78/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

č. 77/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 77/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

17.02.2021 - č. 57/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu ...

Předpis č. 57/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

17.02.2021 - č. 76/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb...

Předpis č. 76/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

16.02.2021 - č. 30/2021 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Předpis č. 30/2021 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

16.02.2021 - č. 75/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 167 o zabezpečení a organi...

Předpis č. 75/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 167 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

č. 76/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k zá...

Předpis č. 76/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

č. 58/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 58/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 57/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební...

Předpis č. 57/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

15.02.2021 - č. 59/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 125 o vyhlášení nouzového ...

Předpis č. 59/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 125 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů

15.02.2021 - č. 60/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č.126 o zákazu maloobchodního...

Předpis č. 60/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č.126 o přijetí krizového opatření

15.02.2021 - č. 61/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 127 o přijetí krizového op...

Předpis č. 61/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 127 o přijetí krizového opatření

15.02.2021 - č. 62/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 128 o přijetí krizového op...

Předpis č. 62/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 128 o přijetí krizového opatření

15.02.2021 - č. 63/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č.129 o přijetí krizového opa...

Předpis č. 63/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č.129 o přijetí krizového opatření

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413