Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 78/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 78/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu

01.07.2017 - č. 259/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažď... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 259/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony

01.07.2017 - č. 311/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 311/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

01.07.2017 - č. 274/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejn... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 274/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

01.07.2017 - č. 362/2003 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služe... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 362/2003 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.07.2017 - č. 47/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odp... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 47/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 95/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkon... - ve znění 67/2017 Sb.

Předpis č. 95/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

01.07.2017 - č. 215/2004 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory vý... - ve znění 104/2017 Sb.

Předpis č. 215/2004 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

01.07.2017 - č. 436/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 436/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

01.07.2017 - č. 501/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 501/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

01.07.2017 - č. 559/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských pr... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 559/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějšícch předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 586/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 586/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

01.07.2017 - č. 95/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních slu... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 95/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 392/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 392/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 411/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na po... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 411/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 520/2005 Sb. - Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které s... - ve znění 112/2017 Sb.

Předpis č. 520/2005 Sb. - Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

01.07.2017 - č. 57/2006 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu na... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 57/2006 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

01.07.2017 - č. 76/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 76/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2017 - č. 80/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 80/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2017 - č. 115/2006 Sb. - Zákon o registrovaném partnerství - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 115/2006 Sb. - Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413