Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 112/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu...

Předpis č. 112/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

01.07.2017 - č. 125/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, os...

Předpis č. 125/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

01.07.2017 - č. 126/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb...

Předpis č. 126/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

01.07.2017 - č. 139/2017 Sb. - Nařízení vlády o plánování obrany státu

Předpis č. 139/2017 Sb. - Nařízení vlády o plánování obrany státu

01.07.2017 - č. 149/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o z...

Předpis č. 149/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 150/2017 Sb. - Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon ...

Předpis č. 150/2017 Sb. - Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

01.07.2017 - č. 67/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č.... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 67/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii

01.07.2017 - č. 283/1993 Sb. - Zákon o státním zastupitelství - ve znění 64/2017 Sb.

Předpis č. 283/1993 Sb. - Zákon o státním zastupitelství

01.07.2017 - č. 290/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 290/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

01.07.2017 - č. 82/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 82/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 237/1995 Sb. - Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému pr... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 237/1995 Sb. - Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

01.07.2017 - č. 360/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 360/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí

01.07.2017 - č. 29/2000 Sb. - Zákon o poštovních službách - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 29/2000 Sb. - Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

01.07.2017 - č. 132/2000 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zá... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 132/2000 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

01.07.2017 - č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2017 - č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

01.07.2017 - č. 370/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoní... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 370/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 164/2001 Sb. - Lázeňský zákon - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 164/2001 Sb. - Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

01.07.2017 - č. 254/2001 Sb. - Vodní zákon - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

01.07.2017 - č. 265/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 265/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413