Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

04.10.2017 - č. 298/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exek...

Předpis č. 298/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

04.10.2017 - č. 304/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopr...

Předpis č. 304/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

04.10.2017 - č. 307/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 307/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

04.10.2017 - č. 478/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě - ve znění 307/2017 Sb.

Předpis č. 478/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

č. 319/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

Předpis č. 319/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

č. 318/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Předpis č. 318/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

01.10.2017 - č. 314/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb....

Předpis č. 314/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

01.10.2017 - č. 315/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb....

Předpis č. 315/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 316/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné o...

Předpis č. 316/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

01.10.2017 - č. 58/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 58/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2017 - č. 255/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvíř...

Předpis č. 255/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 263/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z po...

Předpis č. 263/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 279/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 279/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 280/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 280/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 109/1994 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu vazby - ve znění 280/2017 Sb.

Předpis č. 109/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu vazby

01.10.2017 - č. 281/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanove...

Předpis č. 281/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

01.10.2017 - č. 345/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody - ve znění 279/2017 Sb.

Předpis č. 345/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

01.10.2017 - č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifi... - ve znění 281/2017 Sb.

Předpis č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

01.10.2017 - č. 294/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinn...

Předpis č. 294/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze

01.10.2017 - č. 45/2016 Sb. - Zákon o službě vojáků v záloze - ve znění 294/2017 Sb.

Předpis č. 45/2016 Sb. - Zákon o službě vojáků v záloze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422