Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2017 - č. 201/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách zís...

Předpis č. 201/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 209/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikační...

Předpis č. 209/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

01.09.2017 - č. 210/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním...

Předpis č. 210/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 214/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se ...

Předpis č. 214/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 229/1991 Sb. - Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku - ve znění 193/2017 Sb.

Předpis č. 229/1991 Sb. - Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

01.09.2017 - č. 31/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví - ve znění 214/2017 Sb.

Předpis č. 31/1995 Sb. - Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

01.09.2017 - č. 256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví - ve znění 193/2017 Sb.

Předpis č. 256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

01.09.2017 - č. 139/2002 Sb. - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - ve znění 193/2017 Sb.

Předpis č. 139/2002 Sb. - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 96/2004 Sb. - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - ve znění 201/2017 Sb.

Předpis č. 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

01.09.2017 - č. 107/2005 Sb. - Vyhláška o školním stravování - ve znění 210/2017 Sb.

Předpis č. 107/2005 Sb. - Vyhláška o školním stravování

01.09.2017 - č. 238/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se p...

Předpis č. 238/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 2/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí školský zákon pro školy zřizovan... - ve znění 238/2017 Sb.

Předpis č. 2/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

01.09.2017 - č. 243/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základní...

Předpis č. 243/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

01.09.2017 - č. 254/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 254/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání n...

Předpis č. 267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

01.09.2017 - č. 258/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve ...

Předpis č. 258/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 262/2017 Sb. - Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změn...

Předpis č. 262/2017 Sb. - Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

01.09.2017 - č. 265/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování sho...

Předpis č. 265/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 120/2001 Sb. - Exekuční řád - ve znění 258/2017 Sb.

Předpis č. 120/2001 Sb. - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405