Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 428/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacíc... - ve znění 448/2017 Sb.

Předpis č. 428/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

01.01.2018 - č. 198/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochr...

Předpis č. 198/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 200/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociál...

Předpis č. 200/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 203/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 203/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 476/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s uk...

Předpis č. 476/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření

01.01.2018 - č. 225/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním pláno...

Předpis č. 225/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 239/2017 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění fun...

Předpis č. 239/2017 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

01.01.2018 - č. 247/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním pom...

Předpis č. 247/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 474/2017 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Předpis č. 474/2017 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

01.01.2018 - č. 248/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici...

Předpis č. 248/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 253/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opa...

Předpis č. 253/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 57/2012 Sb. - Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fo... - ve znění 476/2017 Sb.

Předpis č. 57/2012 Sb. - Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu

01.01.2018 - č. 256/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajo...

Předpis č. 256/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 215/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých pro... - ve znění 476/2017 Sb.

Předpis č. 215/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

01.01.2018 - č. 260/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém u...

Předpis č. 260/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 341/2012 Sb. - Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu - ve znění 476/2017 Sb.

Předpis č. 341/2012 Sb. - Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu

01.01.2018 - č. 272/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vyb...

Předpis č. 272/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

01.01.2018 - č. 425/2012 Sb. - Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České ... - ve znění 476/2017 Sb.

Předpis č. 425/2012 Sb. - Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance

01.01.2018 - č. 273/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se...

Předpis č. 273/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 474/2013 Sb. - Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčn... - ve znění 476/2017 Sb.

Předpis č. 474/2013 Sb. - Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422