Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 411/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventa...

Předpis č. 411/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 412/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 412/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 413/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu ...

Předpis č. 413/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 414/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné ...

Předpis č. 414/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.

01.01.2018 - č. 415/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech ...

Předpis č. 415/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

01.01.2018 - č. 405/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumen...

Předpis č. 405/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

01.01.2018 - č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na ... - ve znění 405/2017 Sb.

Předpis č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

01.01.2018 - č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb - ve znění 405/2017 Sb.

Předpis č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb

01.01.2018 - č. 54/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích... - ve znění 413/2017 Sb.

Předpis č. 54/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

01.01.2018 - č. 84/2008 Sb. - Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zac... - ve znění 414/2017 Sb.

Předpis č. 84/2008 Sb. - Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

01.01.2018 - č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytová... - ve znění 408/2017 Sb.

Předpis č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

01.01.2018 - č. 416/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 416/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

01.01.2018 - č. 417/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 20...

Předpis č. 417/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 419/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úp...

Předpis č. 419/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství

01.01.2018 - č. 79/1996 Sb. - Vyhláška o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státn... - ve znění 419/2017 Sb.

Předpis č. 79/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení

01.01.2018 - č. 205/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z... - ve znění 417/2017 Sb.

Předpis č. 205/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.01.2018 - č. 244/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivosti - ve znění 419/2017 Sb.

Předpis č. 244/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

01.01.2018 - č. 270/2010 Sb. - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - ve znění 411/2017 Sb.

Předpis č. 270/2010 Sb. - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

01.01.2018 - č. 420/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vy...

Předpis č. 420/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

01.01.2018 - č. 421/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových ro...

Předpis č. 421/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422