Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 8/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a č. 376/2017 Sb., o vyloučení některý...

Předpis č. 8/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení

15.01.2018 - č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

15.01.2018 - č. 108/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví - ve znění 2/2018 Sb.

Předpis č. 108/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

13.01.2018 - č. 370/2017 Sb. - Zákon o platebním styku

Předpis č. 370/2017 Sb. - Zákon o platebním styku

13.01.2018 - č. 371/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 371/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

13.01.2018 - č. 58/1995 Sb. - Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou - ve znění 371/2017 Sb.

Předpis č. 58/1995 Sb. - Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

13.01.2018 - č. 156/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn... - ve znění 370/2017 Sb.

Předpis č. 156/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

13.01.2018 - č. 139/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním sty... - ve znění 370/2017 Sb.

Předpis č. 139/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony

13.01.2018 - č. 37/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformo... - ve znění 370/2017 Sb.

Předpis č. 37/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

13.01.2018 - č. 261/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního tr... - ve znění 370/2017 Sb.

Předpis č. 261/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

13.01.2018 - č. 258/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 370/2017 Sb.

Předpis č. 258/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

13.01.2018 - č. 454/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněn...

Předpis č. 454/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze

13.01.2018 - č. 1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zá...

Předpis č. 1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

13.01.2018 - č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební ins...

Předpis č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním úč...

Předpis č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zá...

Předpis č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 3/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin...

Předpis č. 3/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky

č. 4/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékán...

Předpis č. 4/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.

č. 5/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 5/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018

č. 6/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 6/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419