Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 500/2004 Sb. - Správní řád - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 500/2004 Sb. - Zákon správní řád

01.01.2018 - č. 522/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informa... - ve znění 360/2017 Sb.

Předpis č. 522/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

01.01.2018 - č. 184/2006 Sb. - Zákon o vyvlastnění - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 184/2006 Sb. - Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

01.01.2018 - č. 537/2006 Sb. - Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem - ve znění 355/2017 Sb.

Předpis č. 537/2006 Sb. - Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem

01.01.2018 - č. 575/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 575/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 157/2009 Sb. - Zákon o nakládání s těžebním odpadem - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 157/2009 Sb. - Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

01.01.2018 - č. 198/2009 Sb. - Antidiskriminační zákon - ve znění 365/2017 Sb.

Předpis č. 198/2009 Sb. - Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

01.01.2018 - č. 349/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro... - ve znění 123/2017 Sb.

Předpis č. 349/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 410/2009 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní j... - ve znění 397/2017 Sb., 273/2017 Sb.

Předpis č. 410/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

01.01.2018 - č. 401/2010 Sb. - Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování pře... - ve znění 330/2017 Sb.

Předpis č. 401/2010 Sb. - Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

01.01.2018 - č. 91/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmo... - ve znění 152/2017 Sb.

Předpis č. 91/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 329/2011 Sb. - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - ve znění 301/2017 Sb.

Předpis č. 329/2011 Sb. - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

01.01.2018 - č. 17/2012 Sb. - Zákon o Celní správě České republiky - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 17/2012 Sb. - Zákon o Celní správě České republiky

01.01.2018 - č. 399/2012 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojis... - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 399/2012 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

01.01.2018 - č. 70/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 70/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 241/2013 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím záko... - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 241/2013 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

01.01.2018 - č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon - ve znění 225/2017 Sb., 460/2016 Sb.

Předpis č. 256/2013 Sb. - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

01.01.2018 - č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státn... - ve znění 123/2017 Sb.

Předpis č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

01.01.2018 - č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a...

Předpis č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 9/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu s... - ve znění 80/2017 Sb.

Předpis č. 9/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405